Bycie rodziną oznacza, że jesteś częścią czegoś pięknego. Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały, nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież amatorami w sztuce życia."

Te słowa stały się mottem dla tegorocznej odsłony koncertu pielęgnującego wartość i siłę więzi rodzinnych. Jak co roku, pod batutą nauczyciela muzyki, Dominika Molewskiego zaprezentowali się niemalże wszyscy uczniowie szkoły.

 

 

Dzień Kosmosu to kolejny projekt rozwijający  kreatywność uczniowską, który został zrealizowany  w SP TWP  na zasadzie młodsi – starszym. Podczas spotkania przed szkołą uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowali,  starszym kolegom i koleżankom w wybrany przez siebie sposób wskazaną wcześniej planetę. Wysłuchano wierszyków, rozwiązywano zagadki obejrzano plakaty oraz konstrukcje z klocków i innych materiałów wykonane przez uczniów klas VI i V. Nie zabrakło również tematycznych prac plastycznych i technicznych wykonywanych podczas zajęć szkolnych i świetlicowych.

Podczas uroczystego Pasowania, 17 maja pierwszoklasiści zostali symbolicznie włączeni do grona czytelników szkolnej biblioteki i stali się jej pełnoprawnymi użytkownikami. Na pamiątkę uroczystości otrzymali dyplomy oraz książki.

W ramach innowacji realizowanej na zajęciach "Język angielski w użyciu" uczniowie klas 4-8 przygotowali przegląd filmów po angielsku. Krótkie etiudy filmowe zostały stworzone przez młodzież z naszej szkoły, która przedstawiła je w szkolnej auli. Na widowni zasiedli nauczyciele oraz wszyscy młodzi twórcy. Oglądając przygotowane dzieła można było podziwiać nie tylko umiejętności językowe ale i kreatywność naszych uczniów. Widać, że nauka w takiej formie jest wspaniałą przygodą!

>