Wachlarz zajęć dodatkowych

Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań

 • W klasach 0 - III uczeń może wybrać: 
  • zajęcia  czytelniczo- recytatorskie
  • zajęcia wokalne
  • szachy
  • zajęcia  matematyczne
  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  • zajęcia sportowe SKS
  • zajęcia inspirowane naturą
  • zajęcia poszerzające wiedzę geograficzną
  • zajęcia poszerzające wiedzę o kosmosie
  • zajęcia- praca w chmurze- Teams
  • kółko ortograficzne  
 • W klasach IV - VIII w ofercie szkoły znajdują się:
  • zajęcia wokalne
  • szachy
  • kółko matematyczne
  • kółko historyczne
  • kółko graficzne
  • kółko przyrodnicze
  • zajęcia dodatkowe z fizyki, chemii, geografii
  • zajęcia doskonalące z matematyki
  • zajęcia doskonalące z języka polskiego
  • zajęcia  doskonalące z języków obcych
  • zajęcia biblioteczne
  • zajęcia- praca w chmurze- Teams
  • Zajęcia z wos-u i doradztwa zawodowego

 

W naszej szkole realizujemy:

 • Atrakcyjne zajęcia świetlicowe w godzinach 6.45 - 8.00 oraz 13.45. – 17.15
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia terapii pedagogicznej: TUS, rehabilitacja, integracja sensoryczna, rewalidacja
 • Konsultacje psychologiczne
 • Specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów