TWP

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Rekrutację prowadzimy tylko do jednej klasy „0"

Do klasy „0” przyjmowane są osoby wg kryterium kolejności zgłoszeń.

 Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo uczęszczało bądź uczęszcza do placówek TWP .

Do klasy „1” pierwszeństwo mają uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do klasy „0”Szkoły Podstawowej TWP  w Ciechanowie,

jeżeli będą wolne miejsca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy „1”. Przewidziane jest utworzenie dwóch klas pierwszych.

Aby zgłosić dziecko do klasy „0” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Aby zgłosić dziecko do klasy „1” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Uwaga !

Zespoły klasowe zostaną utworzone jeśli wnioski złoży minimum 10 kandydatów. 

                                                       

               Harmonogram rekrutacji na rok szk. 2022/2023 

 Od 15 listopada  2021r do 20 lutego 2022r. – dostarczenie zgłoszeń do szkoły,

  • do 7 marca 2022r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ustalenie listy osób przyjętych do Szkoły Podstawowej TWP oraz listy rezerwowej i poinformowanie telefonicznie kandydatów i ich rodziców o wynikach rekrutacji,
  • do 8 kwietnia  2022r – wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w placówce TWP,
  • do 22 kwietnia 2022 – poinformowanie osób z listy rezerwowej o przyjęciu do szkoły, wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w placówce TWP, (tylko w przypadku, gdy będą wolne miejsca wynikające z rezygnacji osób z listy podstawowej), ustalenie ostatecznej listy osób przyjętych,
  • 25 kwietnia 2022r. – 30 kwietnia 2022r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc).

                 

                                                         Serdecznie zapraszamy

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Rekrutację prowadzimy tylko do jednej klasy „0”

Do klasy „0” przyjmowane są osoby wg kryterium kolejności zgłoszeń.

 Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo uczęszczało bądź uczęszcza do placówek TWP .

Do klasy „1” pierwszeństwo mają uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021  do klasy „0”Szkoły Podstawowej TWP

 w Ciechanowie, jeżeli będą wolne miejsca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy „1”

Aby zgłosić dziecko do klasy „0” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Aby zgłosić dziecko do klasy „1” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Uwaga !

Zespoły klasowe zostaną utworzone jeśli wnioski złoży minimum 10 kandydatów.