TWP

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Do klasy „0” i „1” przyjmowane są osoby wg kryterium kolejności zgłoszeń.

 Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, których rodzeństwo uczęszczało bądź uczęszcza do placówek TWP .

Do klasy „1” pierwszeństwo mają uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020  do klasy „0”Szkoły Podstawowej TWP

 w Ciechanowie.

Aby zgłosić dziecko do klasy „0” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Aby zgłosić dziecko do klasy „1” należy wypełnić formularz w postaci elektronicznej lub pobrać go ze strony i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Uwaga !

Zespoły klasowe zostaną utworzone jeśli wnioski złoży minimum 10 kandydatów.

   Harmonogram rekrutacji na rok szk. 2020/2021

  • do 15 marca 2020r . – dostarczenie zgłoszeń do szkoły,
  • do 31 marca 2020r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ustalenie listy osób przyjętych do Szkoły Podstawowej TWP oraz listy rezerwowej i poinformowanie telefonicznie kandydatów i ich rodziców o wynikach rekrutacji,
  • do 19 kwietnia 2020r – wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w placówce TWP,
  • do 30 kwietnia 2020r – poinformowanie osób z listy rezerwowej o przyjęciu do szkoły, wpłacanie opłaty wpisowej oraz podpisywanie umów o kształcenie dziecka w placówce TWP, (tylko w przypadku, gdy będą wolne miejsca wynikające z rezygnacji osób z listy podstawowej), ustalenie ostatecznej listy osób przyjętych,
  • 04 maja 2020r. – 17 maja 2020r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc).

Serdecznie zapraszamy!