KADRA

Dyrektor: Tatiana Sęk

Wicedyrektor d.s. edukacji wczesnoszkolnej: Marzena Nowicka

Wicedyrektor d.s. edukacji w klasach starszych: Irena Borzęcka

 

 

matematyka

 

Tatiana Sęk

Anna Surażyńska

 

 

 

język polski

 

Bogumiła Blantenberg

Dorota Smolińska

Irena Borzęcka

Lidia Bralczyk - warsztaty teatralne "Inspiracje"

 

fizyka

 

 

Izabela Suchodolska

Wojciech Marcin Zalewski

 

 

historia

 

Jacek Hryniewicz

 

chemia

 

 

Teresa Stryjewska

Ewa Drzewiecka

 

 

biologia

 

Krystyna Mossakowska

 

geografia

 

 

Katarzyna Pątkowska

 

 

przyroda

Krystyna Mossakowska

Katarzyna Pątkowska

wiedza o społeczeństwie

 

Ilona Kińska

Jacek Hryniewicz

 

język rosyjski

 

 

Ilona Kińska

Irena Borzęcka

 

 

język angielski

 

 

Edyta Sylwia Talarowska

Ewa Gulczyńska

Iwona Osmańska-Lipka w zastępstwie Agnieszka Romanowska

Marzena Falęcka

Piotr Peter Wierzchowski- konwersacje

 

język niemiecki

 

 

 

 

język hiszpański

Marzena Falęcka

Agnieszka Ozdarska

Katarzyna Pichola - Kwiatkowska

 

 

 

 

Magdalena Szemplińska- Niestępska 

 

informatyka

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

Eugeniusz Maziński

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

 

religia

 

ks. Waldemar Marciniak

Aniela Pietrzak

 

 

zajęcia techniczne

 

Wojciech Marcin Zalewski

 

muzyka

 

Dominik Molewski- "Zespół zgrany"- warsztaty muzyczne

 

plastyka

 

Irena Turowska- warsztaty plastyczne

 

wychowanie fizyczne

 

 

 

Hanna Biernacka

Andrzej Jakubowski

Leszek Ryms

Piotr Przewódzki- gimnastyka korekcyjna

 

 

świetlica

 

Joanna Kokosza - terapia pedagogiczna

Anna Napierska - psycholog szkolny

Ewelina Fąderska - świetlica

edukacja wczesnoszkolna

Marzena Fajfrowska - logopedia

Jolanta Jakowska

Elżbieta Grzeszczak

Beata Leśniewska

Marzena Nowicka

wychowanie przedszkolne 

Anna Mitowska 

Anna Poznańska

 

 

                                         Doradztwo zawodowe - Ilona Kińska

                                         Biblioteka - Bogumiła Blantenberg

 

                                         Sekretarz szkoły - Katarzyna Wiktorowicz