KADRA

Dyrektor: Tatiana Sęk

Wicedyrektor d.s. edukacji wczesnoszkolnej: Marzena Nowicka

Wicedyrektor d.s. edukacji w klasach starszych: Irena Borzęcka

 

matematyka

 

Tatiana Sęk

Anna Surażyńska

 

 

 

język polski

 

Bogumiła Blantenberg

Dorota Smolińska

Irena Borzęcka

Lidia Bralczyk - warsztaty teatralne " Inspiracje"

 

fizyka

 

 Józef Kolankowski

 

 

 

historia

 

Lidia Simołon

Bogumiła Blantenberg

 

chemia

 

 

Teresa Stryjewska

 

 

biologia

 

Krystyna Mossakowska

 

geografia

 

 

 

Ewa Gronowska

 

 

przyroda

Katarzyna Pątkowska

wiedza o społeczeństwie

 

Ilona Kińska

 

język rosyjski

 

 

Ilona Kińska

Irena Borzęcka

 

 

język angielski

 

 

Wioletta Kazimierska

Anna Natalia Tyszka

Katarzyna Pichola- Kwiatkowska

Ewa Gulczyńska

Marzena Falęcka

Piotr Peter Wierzchowski- konwersacje

 

język niemiecki

 

 

 

 

język hiszpański

Marzena Falęcka

Katarzyna Pichola - Kwiatkowska

 

 

 

 

Magdalena Szemplińska- Niestępska 

 

informatyka

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

Paulina Nowicka

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

 

religia

 

Agnieszka Boniakowska

Aniela Pietrzak

Łukasz Gąsiorowski

 

 

technika 

 

Dariusz Kołakowski 

muzyka

 

Dominik Molewski- "Zespół zgrany"- warsztaty muzyczne

 

plastyka

 

Irena Turowska- warsztaty plastyczne

 

wychowanie fizyczne

 

 

 

Hanna Biernacka

Andrzej Jakubowski

Leszek Ryms - gimnastyka korekcyjna

Piotr Przewódzki 

 

 

zajęcia specjalistyczne

 

Pedagog, terapia pedagogiczna- Joanna Kokosza, 

Rewalidacja- Monika Kłoskowska,
 
Rehabilitacja- Justyna Sikorska,
 
Integracja sensoryczna- Justyna Bąbalicka
 
Nauczyciel wspomagający - Marzena Nowicka

edukacja wczesnoszkolna

Anna Mitowska

Anna Poznańska

Joanna Falkowska

Beata Lesniewska

Elżbieta Grzeszczak

Jolanta Maria Jakowska

Marzena Fajfrowska

Ewelina Gołębiewska

wychowanie przedszkolne 

 

Joanna Szweda

Emilia Kurzęcka

 

 

                              

 

  Doradztwo zawodowe - Ilona Kińska

                                                     

 

   Biblioteka-Mirosława Ostrowska 

Biblioteka czynna     

Poniedziałek - 7.30 - 10.00

Wtorek - 13.30 - 16.00

Środa - 7.30 - 10.00

 

 Pielęgniarka szkolna - Hanna Dziubińska

 

 

                                          Sekretarz szkoły - Katarzyna Wiktorowicz