KADRA

Dyrektor: Tatiana Sęk 

Wicedyrektor- Piotr Przewódzki

matematyka

 

Tatiana Sęk

Anna Surażyńska

Wioletta Bekisz

 

 

język polski

 

Dorota Smolińska

Irena Borzęcka

Anna Kołakowska - urlop macierzyński

zast:

Małgorzata Lipka, Milena Głębocka, Anna Radziejewicz

fizyka

 

 Józef Kolankowski

 

 

 

historia

 

Bogumiła Blantenberg

Lidia Symołon

 

chemia

 

 

Teresa Stryjewska

 

 

biologia

 

Małgorzata Ruszczycka

 

geografia

 

 

 

Ewa Gronowska

Katarzyna Pątkowska

 

przyroda

Ewa Gronowska

wiedza o społeczeństwie

 

Ilona Kińska

 

język rosyjski

 

 

Ilona Kińska

Irena Borzęcka

 

 

język angielski

 

 

Anna Natalia Tyszka

Katarzyna Pichola- Kwiatkowska

Ewa Gulczyńska

Marzena Falęcka

Piotr Peter Wierzchowski

Milena Głębocka

 

język niemiecki

 

 

 

 

język hiszpański

Marzena Falęcka

Katarzyna Pichola - Kwiatkowska

 

 

 

 

Magdalena Szemplińska- Niestępska 

 

informatyka

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

Ilona Kińska

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

 

religia

 

Agnieszka Boniakowska

Aniela Pietrzak

Łukasz Gąsiorowski

Elżbieta Nałęcz

 

 

technika 

 

Dominik Molewski

muzyka

 

Dominik Molewski

 

plastyka

 

Joanna Falkowska

wychowanie fizyczne

 

 

 

Andrzej Jakubowski

Leszek Ryms

Piotr Przewódzki

Dariusz Tolsdorf

Adam Olkowski

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna, 

zajęcia specjalistyczne

 

Pedagog, terapia pedagogiczna- Joanna Kokosza, 

Rewalidacja- Monika Kłoskowska - Grabowska,
 
Rehabilitacja- Justyna Sikorska, Grażyna Losz,
 
Integracja sensoryczna- Justyna Bąbalicka
 
Logopedia- Marzena Fajfrowska
TUS - Joanna Falkowska
 
Psycholog - Anna Napierska
Pedagog specjalny - Joanna Szweda

edukacja wczesnoszkolna

Anna Poznańska

Beata Leśniewska

Elżbieta Grzeszczak

Jolanta Maria Jakowska

Marzena Fajfrowska

Ewelina Gołębiewska

Emilia Kurzęcka

Joanna Szweda

wychowanie przedszkolne 

 

Joanna Falkowska

 

ŚWIETLICA

 

 

Anna Mitowska

Agnieszka Hacia

 

                              

 

Doradztwo zawodowe - Agnieszka Hacia

                                                     

 

   Biblioteka- Mirosława Ostrowska

 

 Pielęgniarka szkolna - Małgorzata Nawrot

 

 

                                          Sekretarz szkoły - Katarzyna Wiktorowicz