Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz wydarzeń szkolnych

 na rok szkolny 2021/2022

Wydarzenie

Data

Koordynator

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2021/2022:

1 IX

Dyrektor

Tydzień informacji o szczepieniach

1-10 IX

Dyrektor

Światowy Dzień Kropki

15 IX

Nauczyciele świetlicy

Ekologia w szkole : Sprzątanie świata-posprzątajmy zielone tereny przyszkolne

17-19 IX

Dyrektor

 

Europejski Dzień Języków Obcych

24.IX

Nauczyciele j. obcych

P. Wierzchowski

Ekologia w szkole : Inauguracja realizacji projektu

„ Wzmocnienie edukacji ekologicznej- szkoła ekologicznie zaangażowana”

1.X

 

E. Kurzęcka

Dzień głośnego czytania

29 IX

B. Blantenberg

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 X

A.  Surażyńska ( kl. VII)

Akcja BohaterON

X -XI

E. Grzeszczak, M. Nowicka,

 L. Symołon

Chopinowskie inspiracje z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 X

D. Molewski

Dzień Edukacji Narodowej( w klasach na godzinach wychowawczych),

kiermasz charytatywny

14 X

Wychowawcy,

 

Pedagog, J. Falkowska

Dzień Papieski- „ Idziemy naprzód z nadzieją”

15.X

Katecheci

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia-zbiórka zniczy. Zaduszki poetyckie

26-29 X

Dyrektor, Wychowawcy,

I.                  Borzęcka ( kl. Vb)

Uroczystości szkolne z okazji Dnia Niepodległości ( koncert „ O niepodległą…”, Gra terenowa)

7 XI

J. Falkowska,

 P. Przewódzki,  E. Gronowska,

L. Symołon

Ekologia w szkole : Ogólnopolski dzień bez papierosa -kl. VII i VIII

19 XI

Pielęgniarka

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 X

M. Falęcka( kl. Va) A. Mitowska

( kl. IIIa)

Ogólnopolski Dzień Praw Człowieka- kampania informacyjna

20.XI

A. Poznańska kl.( IIIb )E. Gulczyńska

( kl IVb)

Ekologia w szkole : Mikołajki dla zwierząt- zbiórka karmy dla schroniska

6 XII

K. Mossakowska , E. Gołębiewska

Bożonarodzeniowe klimaty::

Z kolędą na ustach-jasełka , kiermasz bożonarodzeniowy, pierwsza edycja „ TWP Christmas Festiwal”

17.XII

J. Jakowska, A. Boniakowska,

Ł. Gąsiorowski, D. Molewski,

Dzień Babci i Dziadka( klasy 0-III)

21 I

Wychowawcy klas 0-III

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.II

D. Smolińska ( kl. VI)

 Nauczyciele j. polskiego

Serce to najpiękniejsze słowo świata-projekt

Recital walentynkowy

14 II

P. Kowalczuk ( kl. VIII) M. Konieckiewicz ( kl. IVa)

Nauczyciele j. polskiego, języków obcych, muzyki

Mistrzostwa Szkoły w Szachach

III

L. Ryms

Ekologia w szkole : Światowy Dzień Kota – kl. 0-III

17 II

J. Szweda, A. Hacia

Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ( realizacja - klasa VIII)

1 III

L. Symołon

Tydzień do zaczytania

22.III

M. Ostrowska, B. Blantenberg

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

14 III

W. Bekisz

Ekologia w szkole : Światowy Dzień Wody – realizacja w kl IV

21 III

K. Pątkowska

Tydzień Nauk „ Ściśniętych”

23.III- 30.III

Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

Międzynarodowy Dzień Teatru- dobro i zło w literaturze dla czwartoklasistów

1.    IV

A.  Kołakowska

Polska na niebiesko Światowy -Dzień Ludzi dotkniętych Autyzmem

2  IV

M. Nowicka

Śniadanie wielkanocne, Wielkanocna zwyczaje

13.IV

Dyrektor, Katecheci

Dzień Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej

13.IV

Dyrektor, Zaproszeni Goście

Ekologia w szkole : Dzień Ziemi

22 IV

K. Mossakowska, B. Leśniewska

Witaj, majowa Jutrzenko"

4 V

D. Molewski, I. Kińska

Ekologia w szkole : Podsumowanie projektu „ Wzmocnienie edukacji ekologicznej- szkoła ekologicznie zaangażowana

31 V

E. Kurzęcka

Szkolny Dzień Profilaktyki Dzień Dziecka – Manewry Zawodowe i piknik rodzinny,

 Sztafetowy Bieg Przełajowy o puchar Dyrektora Szkoły

1 VI

Nauczyciele wf,  Nauczyciele Zespołu Wychowawczo- Profilaktycznego

Idę do szkoły - Drzwi Otwarte dla dzieci przyszłych klas I i oddziału przedszkolnego

VI

M. Nowicka, A. Hacia

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2021/2022

24 VI

Dyrektor ,kl. VII i VIII, kl. II i III