informacje ogólne


- deklaracje na kolejny miesiąc należy składać do 20 dnia miesiąca bieżącego,
- płatności do 10 dnia miesiąca następnego( np. aby zamówić posiłki na miesiąc październik,
deklarację należy złożyć do 20 września, termin płatności mija 10 listopada.)
- menu na miesiąc kolejny będzie dostępne od 15 dnia miesiąca bieżącego
- płatności należy dokonać przelewem (w tytule imię i nazwisko ucznia, klasa i miesiąc rozliczeniowy),
- w przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość przeniesienia obiadu na kolejne dni pod warunkiem zgłoszenia nieobecności – w formie SMS z danymi - do godziny ósmej pod podany niżej numer kontaktowy
- we wrześniu obowiązuje następujący cennik: ZUPA – 4ZŁ ; DRUGIE DANIE – 6ZŁ ; ZESTAW – 10ZŁ,
- od października ZUPA – 4 ZŁ ; DRUGIE DANIE – 7 ZŁ ; ZESTAW – 11ZŁ

Numer konta bankowego: 40 1050 1025 1000 0092 3160 7418 ING Bank Śląski
Numer telefonu do kontaktu: 509 701 402
Catering „Pudełko z jedzeniem”- Damian Rykaczewski