Informacje dla uczniów Szkoły Podstawowej TWP

- kalendarz roku szkolnego

- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

- spotkania z rodzicami

- terminy klasyfikacji

- kierunki polityki oświatowej
 

2.Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie

-Klasy IV-VIII

-Klasy 0-III

3.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna <<<tutaj>>>

4.Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022