Informacje dla rodziców Szkoły Podstawowej TWP

1.Organizacja roku szkolnego 2021/2022

- kalendarz roku szkolnego

- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

- spotkania z rodzicami

- terminy klasyfikacji

- kierunki polityki oświatowej

kalendarz wydarzeń szkolnych 2021/2022

2.Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie

-Klasy IV-VIII

-Klasy 0-III

3.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna <<<tutaj>>>

4.RODO - OŚWIATA

5.Konto bankowe 

6.Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022