Informacje dla rodziców Szkoły Podstawowej TWP

1.Organizacja roku szkolnego 2020/2021

- kierunki polityki oświatowej

- kalendarz roku szkolnego

- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

- spotkania z rodzicami

- harmonogram diagnoz

- harmonogram uroczystości szkolnych

- terminy klasyfikacji

- wycieczki szkolne

2.Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie

-Klasy IV-VIII

-Klasy 0-III

-Zajęcia specjalistyczne

3.Akcje przedsięwzięcia i projekty. Święta nietypowe

4.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna <<<tutaj>>>

5.RODO - OŚWIATA

6.Konto bankowe 

7.Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022