Egzaminy

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021- 2023 <link>

 

 

 

Analiza egzaminu ósmoklasisty 2020r

 

Analiza egzaminu ósmoklasisty 2021r

 

Analiza egzaminu ósmoklasisty 2022r

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Nowy termin egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

 

 -operon informator dla rodziców

-cke harmonogram egzaminu

-cke komunikat o dostosowaniach

-cke komunikat o przyborach

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018

Język polski

 

Historia i wiedza o społeczeństwie

 

 

 

Nauki przyrodnicze

 

Matematyka

 

 

 

Język angielski( podstawa)

 

Język angielski( rozszerzenie)

 

 

 

Język niemiecki( podstawa)

 

 

 Zestawienie zbiorcze:

 

kraj

województwo

powiat

gmina

szkoła

GH P (język polski)

68%

70%

64%

65%

77%

GH H (historia i wos)

59%

61%

55%

57%

86%

GM P (przyrodnicze)

56%

59%

54%

55%

87%

GM M (matematyka)

52%

55%

50%

52%

83%

GA P (angielski podst.)

68%

72%

63%

67%

95%

GA R (angielski rozsz.)

52%

57%

45%

52%

80%

GN P (niemiecki podst.)

52%

52%

45%

47%

90%

 

 

 

 

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016-2017

a) Język polski

b) Historia i wiedza o społeczeństwie

c) Matematyka

 

d) Nauki przyrodnicze

 

 

e) Język angielski- podstawa

 

f) Język angielski- rozszerzenie

 

 

g) Język niemiecki- podstawa

 

h) Język rosyjski- podstawa

 

i) Zestawienie zbiorcze:

 

kraj

województwo

powiat

gmina

szkoła

IIIA

IIIB

GH P (język polski)

69%

72,4

66,3

68,1

88,4

87,8

89,0

GH H (historia i wos)

59%

61,8

55,8

57,4

88,4

87,0

89,6

GM P (przyrodnicze)

52%

54,9

62,3

50,2

83,4

84,6

82,3

GM M (matematyka)

47%

50,9

44,0

45,1

85,0

87,8

82,3

GA P (angielski podst.)

67%

71,1

62,3

66,9

94

93,8

94,2

GA R (angielski rozsz.)

49%

53,2

41,2

46,6

79,5

75,1

83,7

GN P (niemiecki podst.)

54%

54,3

55,8

54,5

65,0

65,0

-

GR P (rosyjski podst.)

60%

57,7

60,7

69,3

83,0

-

83,0

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

( w procentach)

Gimnazjum TWP- Ciechanów

Język polski

Kraj

56

województwo

72,6

powiat

66

gmina

65,4

szkoła

83,1

 

Historia i Wiedza o społeczeństwie

kraj

69

województwo

58,7

powiat

51,9

gmina

52,3

szkoła

86,3

 

Matematyka

kraj

51

województwo

52,1

powiat

43,6

gmina

45,3

szkoła

91,1

 

Nauki przyrodnicze

kraj

49

województwo

54

powiat

48,4

gmina

49

szkoła

85,9

 

Język angielski

 

podstawowy

rozszerzony

kraj

64

45

województwo

67,8

49,4

powiat

57,6

37,1

gmina

62,8

44

szkoła

94,9

88,4

 

Język niemiecki

 

podstawowy

rozszerzony

kraj

57

44

województwo

56,5

58,3

powiat

52,4

38

gmina

52,3

38,7

szkoła

100

100

 

Język rosyjski

kraj

61

województwo

58,7

powiat

61,9

gmina

90

szkoła

90

 

Wyniki z egzaminu z roku szkolnego 2014/15

 

JĘZYK POLSKI

 

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

kraj

62%

68%

62%

województwo

64,4%

70%

64,7%

powiat

58,6%

64,5%

58,5%

gmina

61,3%

65,9%

59,1%

szkoła

79,9%

85,2%

84,4%

 

MATEMATYKA

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

kraj

48%

47%

48%

województwo

50,9%

50,2%

51,2%

powiat

46,1%

44,2%

45,2%

gmina

48,8%

45,2%

46%

szkoła

83,6%

83,6%

86%

 

NAUKI PRZYRODNICZE

 

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

kraj

58%

52%

50%

województwo

61%

54,1%

52,1%

powiat

58,7%

51,1%

48%

gmina

60%

52,8%

49,2%

szkoła

78%

83,4%

81,3%

 

HISTORIA i WOS

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

kraj

58%

59%

64%

województwo

59,9%

60,9%

65,9%

powiat

56,1%

56,2%

60,5%

gmina

59%

58%

61,4%

szkoła

81,3%

78%

90,4%

 

JĘZYK ANGIELSKI (podstawa)

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

kraj

63%

67%

67%

województwo

66,6%

70,1%

69,8%

powiat

61,6%

61%

60,4%

gmina

65,8%

67,6%

64,5%

szkoła

88,3%

90,6%

91,5%

 

JĘZYK ANGIELSKI (rozszerzenie)

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

kraj

45%

46%

48%

województwo

48,5%

49,6%

51,2%

powiat

41,4%

40,5%

39,7%

gmina

49%

59%

45,9%

szkoła

86,3%

79,2%

83,6%

 

Prezentacja wyników egzaminiu gimnazjalnego 2013/14. klinknij na ten link

 

Wyniki z egzaminu z roku szkolnego 2013/14

Język angielski
  podstawowy rozszerzony
kraj 67% 46%
wojewódzctwo 70,1% 49,6%
powiat 61% 40,5%
gmina 67,6% 59%
szkoła 90,6% 79,2%

 

Język polski
kraj 68%
wojewódzctwo 70%
powiat 64,5%
gmina 65,9%
szkoła 85,3%

 

Historia WOS
kraj 59%
wojewódzctwo 60,9%
powiat 56,2%
gmina 58%
szkoła 78%

 

Matematyka
kraj 47%
wojewódzctwo 50,2%
powiat 44,2%
gmina 45,2%
szkoła 83,6%

 

Nauki przyrodnicze
kraj 52%
wojewódzctwo 54,1%
powiat 51,1%
gmina 52,8%
szkoła 83,4%

 

 

Wyniki z egzaminu z roku szkolnego 2012/13

Język niemiecki
  podstawowy rozszerzony
kraj 58% 40%
wojewódzctwo 57,3% 49,8%
powiat 63,1% 48,8%
gmina 62,9% 49,2%
szkoła 71,5% 78%

 

Język angielski
  podstawowy rozszerzony
kraj 63% 45%
wojewódzctwo 66,6% 48,5%
powiat 61,6% 41,4%
gmina 65,8% 49%
szkoła 88,3% 86,3%

 

Język polski
kraj 62%
wojewódzctwo 64,4%
powiat 58,6%
gmina 61,3%
szkoła 79,9%

 

Historia WOS
kraj 58%
wojewódzctwo 59,9%
powiat 56,1%
gmina 59%
szkoła 81,3%

 

Matematyka
kraj 48%
wojewódzctwo 50,9%
powiat 46,1%
gmina 48,8%
szkoła 83,6%

 

Nauki przyrodnicze
kraj 59%
wojewódzctwo 61%
powiat 58,7%
gmina 60%
szkoła 78,%

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Według skali staninowej wynik Gimnazjum TWP w Ciechanowie za rok szkolny 2010/2011 z części humanistycznej egzaminu mieści się w staninie 9- najwyższym, w części matematyczno- przyrodniczej również w staninie 9 – najwyższym. Oznacza to, że nasza szkoła mieści się w 4% gimnazjów w kraju o najwyższych wynikach egzaminacyjnych.

 

część matematyczno- przyrodnicza

Rok szkolny

2010/2011                              2009/2010                               2008/2009

Kraj –      23,36                       Kraj – 23,9                              Kraj – 26,03              

Województwo-  24,54           Województwo- 24,96             Województwo- 26,84

Powiat- 22,36                          Powiat – 23,37                       Powiat- 25,54

Gmina- 22,68                          Gmina – 23,56                       Gmina- 26,13

Szkoła- 40,33                          Szkoła – 34,68                        Szkoła- 36,7

 

część  humanistyczna

Rok szkolny

2010/2011                                2009/2010                             2008/2009

Kraj – 25,31                             Kraj – 30,34                           Kraj – 31,87            

Województwo-  27,33            Województwo- 31,63             Województwo- 31,25

Powiat- 24,21                          Powiat – 29,36                       Powiat- 30,61

Gmina- 25,59                          Gmina – 29,61                       Gmina- 30,91

Szkoła- 34,39                          Szkoła – 35,95                       Szkoła- 39,10