KADRA

Dyrektor: Tatiana Sęk

Wicedyrektor d.s. edukacji wczesnoszkolnej: Marzena Nowicka

Wicedyrektor d.s. edukacji w klasach starszych: Irena Borzęcka

 

 

matematyka

 

Tatiana Sęk

Anna Surażyńska

 

 

 

język polski

 

Bogumiła Blantenberg - warsztaty teatralne " Inspiracje"

Dorota Smolińska

Irena Borzęcka

Lidia Bralczyk 

 

fizyka

 

 Józef Kolankowski

 

 

 

historia

 

Jacek Hryniewicz

Bogumiła Blantenberg

 

chemia

 

 

Teresa Stryjewska

 

 

biologia

 

Krystyna Mossakowska

 

geografia

 

 

Katarzyna Pątkowska

Ewa Gronowska

 

 

przyroda

Krystyna Mossakowska

wiedza o społeczeństwie

 

Ilona Kińska

 

język rosyjski

 

 

Ilona Kińska

 

 

język angielski

 

 

Wioletta Kazimierska

Katarzyna Pichola- Kwiatkowska

Ewa Gulczyńska

Marzena Falęcka

Piotr Peter Wierzchowski- konwersacje

 

język niemiecki

 

 

 

 

język hiszpański

Marzena Falęcka

Katarzyna Pichola - Kwiatkowska

 

 

 

 

Magdalena Szemplińska- Niestępska 

 

informatyka

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

Paulina Nowicka

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Małgorzata Konieckiewicz

 

 

religia

 

ks. Piotr Marzec

Aniela Pietrzak

Łukasz Gąsiorowski

 

 

technika 

 

Dariusz Kołakowski 

muzyka

 

Dominik Molewski- "Zespół zgrany"- warsztaty muzyczne

 

plastyka

 

Irena Turowska- warsztaty plastyczne

 

wychowanie fizyczne

 

 

 

Hanna Biernacka

Andrzej Jakubowski

Leszek Ryms - gimnastyka korekcyjna

Piotr Przewódzki 

 

 

zajęcia specjalistyczne

 

Pedagog, terapia pedagogiczna- Joanna Kokosza, 

Rewalidacja- Monika Kłoskowska,
 
Rehabilitacja- Justyna Sikorska

edukacja wczesnoszkolna

Anna Mitowska

Anna Poznańska

Joanna Falkowska

Beata Lesniewska

Elzbieta Grzeszczak

Marzena Nowicka

Marzena Fajfrowska

wychowanie przedszkolne 

 

Jolanta Jakowska

Ewelina Gołębiewska

 

 

                                         Doradztwo zawodowe - Ilona Kińska

                                        Biblioteka-Mirosława Ostrowska 

                              Pielęgniarka szkolna- Hanna Dziubińska - Wtorek- 8.00-12.00 Czwartek - 13.00-16.00


 

 

 

                                         Sekretarz szkoły - Katarzyna Wiktorowicz