Tradycją Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie jest kultywowanie ważnych świąt rocznic uroczystości związanych z kształtowaniem pozytywnych postaw obywatelskich i patriotycznych. Kolejną okazją był dzień 9 maja - Dzień Unii Europejskiej Obchodzony jest w rocznicę ustanowienia Planu Schumana w 1950 r, który zmienił Europę, a w konsekwencji w latach późniejszych doprowadził do powstania Unii Europejskiej Uczniowie naszej szkoły pracujący w systemie stacjonarnym prezentowali wybrane kraje U. E.

Czytaj więcej: Jestem Europejka, Jestem Europejczykiem.

 Prezentujemy 🇵🇱 występy uczniów klas 0-3👩🏼‍🎓👨‍🎓🇵🇱 w towarzystwie klas starszych 👩🏼‍🎓👨‍🎓🇵🇱 z okazji Świąt Majowych 🇵🇱❤💙🇵🇱

Święto Pracy 🇵🇱 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej🇵🇱 oraz Święto Narodowe 3 Maja 🇵🇱 to uroczystości, bogate w wydarzenia historyczne 🇵🇱 i patriotyczne🇵🇱 które w programie słowno-muzycznym przedstawili uczniowie klas 4-8. 🇵🇱

 

Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie w realizacji zadań szkoły wysoko ceni i stawia jako jeden z priorytetów wychowanie patriotyczne swoich uczniów. W bieżącym roku szkolnym, mimo trwającej pandemii, nauczania zdalnego, częściowo hybrydowego i stacjonarnego dla określonych grup wiekowych uczniów udało się realizować zamierzone cele edukacyjne i wychowawczo- opiekuńcze. Przez cały tydzień  dla upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 17 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Dnia Flagi odbywały się w szkole oraz zdalnie uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia. Uczniowie bardzo zaangażowali się w te patriotyczne uroczystości. Na zajęciach edukacyjnych oraz dodatkowych wyrażali swój patriotyzm wierszem, piosenką oraz własną kreatywnością. Podczas tych podniosłych, uroczystych, ale też pełnych radości, uśmiechów dni dominował biało- czerwony kolor i wspaniały nastrój.

 
22kwietnia obchodzony jest świecie  Dzień Ziemi. W tym roku obchodzony jest pod hasłem "Przywróć naszą Ziemię". Z tej okazji  w naszej szkole odbył się apel. Uczniowie klas 4 -8 poznali historię obchodów tego święta i uczyli się piosenki ekologicznej "Ekorock". Zaprezentowano również prace Antoniny Puczyńskiej z kl. IV i Alicji Kaszubowskiej z. kl. VII. Były to sukienka ekologiczna wykonana z surowców wtórnych ( w załączniku) i list do człowieka napisany w imieniu natury (w załączniku). Członkowie Koła ekologicznego przedstawili prezentację a w niej garść informacji o jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń ekologicznych jakim jest nasilenie się efektu cieplarnianego.
Czytaj więcej: Święto naszej planety

Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie, weźmie już po raz trzeci udział w tym wydarzeniu. Zaprezentujemy filmy powstałe w ramach projektu "Przyjazne i łatwe eksperymenty" realizowanego przez grupę uczniów z klasy VII i VIII pod opieką p. Teresy Stryjewskiej - nauczyciela chemii oraz p. Józefa Kolankowskiego - nauczyciela fizyki. Przedszkolny Festiwal Nauki jest organizowany pod patronatem Centrum Nauki Kopernik. W tym  i w poprzednim roku w formie online.

>