Podziel się zniczem

KU PAMIĘCI ZMARŁYCH, CZYLI AKCJA ZNICZ I ODWIEDZINY W MIEJSCACH PAMIĘCI

 Aby uczcić tegoroczne Święto Zmarłych uczniowie SP TWP podjęli wiele działań na różnych płaszczyznach. Z inicjatywy pani dyrektor Tatiany Sęķ została przeprowadzona akcja "Podziel się zniczem". W szkolnej zbiórce przyniesiono ponad 300 sztuk zniczy.

Zostały one przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, aby relizując zadania Akcji Znicz ofiarował je osobom, których nie stać na zakup zniczy, a także przekazał je do zapalenia na grobach opuszczonych i zapomianych oraz w miejscach pamięci. W dniach poprzedzających Święto Zmarłych uczniowie odwiedzili ciechanowskie cmentarze, gdzie porządkowano groby i zapalono symboliczne lampki na mogiłach osób, które zasłużyły się dla historii naszego miasta i ojczyzny. Znicze zapłonęły także pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podjęte działania po raz kolejny pokazały, jak wielkie serca mają nasi uczniowie i ich rodzice. Bardzo za to dziękujemy. Wasza empatia i wrażliwość na problemy innych to postawa, z której jesteśmy bardzo dumni.