Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej TWP w Ciechanowie, mimo trwającej pandemii, miał niecodzienny i bardzo uroczysty charakter.
Obok tradycyjnych życzeń od uczniów dla  wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, w holu zaprezentowana została wystawa p/h "Powrót do przeszłości". Jej celem było pokazanie przedmiotów, z których korzystano w szkołach wiele lat temu. Uczniowie mogli zobaczyć podręczniki i książki, fartuszki szkolne, nagrody, odznaki przynależności do organizacji szkolnych, przedmioty użytkowe, które służyły uczniom i nauczycielom podczas lekcji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zabawki oraz sprzęty audiowizualne- radioodbiorniki, magnetofon, telewizor itp.
Uczniowie mogli dowiedzieć się w jaki sposób sprzęt ten był wykorzystywany podczas zajęć szkolnych, posłuchać nagrania z kaset, taśmy i innych. Niezwykle wzruszająca była galeria portretów nauczycieli wykonanych przez naszych uczniów, pt. Nasi wychowawcy w przeszłości.
Nieodzownym elementem Święta były życzenia p dyrektora TWP  i p dyrektor SP TWP  dla wszystkich z okazji tego wyjątkowego dnia.
Nie zabrakło również życzeń od absolwentów tej szkoły, którzy sercem są z nią związani. Życzenia z dalekiej Brukseli przesłała p A. Sęk _ Pajić,  pierwsza absolwentka tej placówki.
Uczniowie z zespołu pod kierunkiem nauczyciela muzyki zaprezentowali koncert związany ze Świętem Pracowników Oświaty.
Dzień Edukacji Narodowej stał się źródłem wzruszeń oraz cennej lekcji historii.