Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Międzynarodowy Dzień Kropki - projekt szkolny

 
"Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy". Pod takim hasłem przebiegał DZIEŃ KROPKI w Szkole Podstawowej TWP w Ciechanowie.Od pięciu lat obchodzone jest jako święto kreatywności, odwagi i zabawy.
W tym dniu  na zajęciach edukacyjnych realizowany był PROJEKT SZKOLNY, którego celem było rozbudzenie wyobraźni, zainspirowanie do działań indywidualnych i zespołowych, pomoc w odkrywaniu talentów, poznawanie swoich mocnych stron oraz prezentowanie własnych wytworów.
Uczniowie w grupach, zapewniających bezpieczeństwo epidemiczne zgromadzili się w auli szkolnej, powitani przez p dyrektor T. Sęk, która przedstawiła zadania szczegółowe związane z realizacją PROJEKTU i jego podsumowaniem.
Następnie uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przystąpili do realizacji wyznaczonych w Projekcie zadań.
Obejrzeliśmy film, który pokazuje, jak pod wpływem kropki zmienił się świat małej Vashti - dziewczynki, która uwierzyła w siebie.
Na kolejnych zajęciach uczniowie mogli wypowiadać się na temat swoich mocnych stron,wyrażać  emocje związane z rozwijaniem określonych umiejętności .Na zajęciach z matematyki powstawały kropkowe  dzieła sztuki, matematyczne łamigłówki, zagadki i przysłowia. Powstawały drzewa talentów, praca z tekstem i słownikami wzbogacała czynne słownictwo ucznia.
Uczniowie na lekcji muzyki uczyli się piosenki tematyczne związanej z kropką.
Projektem objęci byli wszyscy uczniowie naszej szkoły od najmłodszych " zerówkowiczów" po klasę ósmą.
Dzień był wyjątkowy i uczniowie przekonali się, jak różnorodność pomysłów i działań buduje ich samodzielność , wytrwałość , kreatywność i entuzjazm do twórczej pracy.
Wykonane przez uczniów prace eksponowano na korytarzu szkolnym i w klasach.