Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Narodowe czytanie 2020

                 Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas ubiegłorocznej edycji Narodowego Czytania lekturą były Nowele polskie. W trakcie dziewiątej odsłony odbytej 5 września 2020 roku, czytany był dramat Juliusza Słowackiego – wybitne dzieło polskiego romantyzmu.

                 Balladyna, a raczej Balladina – bo tak zatytułowany został pierwotnie autograf najpopularniejszego dzieła Juliusza Słowackiego – jest wykonanym ręką samego autora czystopisem utworu. O najwcześniejszych losach rękopisu informuje notatka właściciela: „Rękopisem własnoręczny Słowackiego darowany przez niego przyjacielowi jego panu Józefowi Reitzenheimowi, a przez tego mnie, w Paryżu w kwietniu 1874”. St. Tarnowski.

                Biblioteka Narodowa kupiła rękopis od Zdzisława Tarnowskiego, bratanka Stanisława w 1937 roku, można go zobaczyć w bibliotece cyfrowej POLONA. Należy on do domeny publicznej, dzięki czemu można go wykorzystać podczas lokalnych wydarzeń, na przykład do przygotowania wystawy lub prezentacji w mediach internetowych.
                Nasza szkoła została zgłoszona do akcji Narodowe Czytanie, które odbywało się  wśród uczniów i nauczycieli w piątek i sobotę ( 4 i 5 września) Akcji przewodniczyli nauczyciele języka polskiego.