Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Wyprawka szkolna dla uczniów oddziałów "0" oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej