Uczniowie z nagrodami od prezydenta


Wśród 29 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych którzy otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Wyłonieni laureaci mają osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta. Gratulujemy Uczniom i ich Rodzicom!