Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Cuda z odzysku

Podczas ostatniego tygodnia wirtualny hol szkolny zapełniał się wytworami z odpadów, elektrośmieci, kartonów, butelek, starej odzieży i wszelkich zmęczonych upływem czasu przedmiotów. Sobota 16 maja był dniem prezentacji prac uczniowskich w ramach konkursu „Cuda z odzysku”. Kolejna już edycja tego popularnego wśród społeczności szkolnej konkursu ponownie pokazała niesamowitą kreatywność dzieci i młodzieży. Niektóre wytwory są działającymi modelami- mającymi walory edukacyjne i można je wykorzystać w nauczaniu. Prace konkursowe przypomniały nam o tym, jak dużo odpadów produkujemy a ich ilość stanowi poważny problem dla naszej planety.

Konkurs „Cuda z odzysku” został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, tj.: klasy 0-3 oraz klasy 4-8. W klasach 4-8 prace miały dwojaką formę – plakat i praca przestrzenna.
Jury w obu kategoriach oceniło prace z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) ilość materiałów z odzysku wykorzystanych do pracy,

2) nakład pracy własnej i samodzielność wykonania,

3) walory estetyczne pracy, staranność wykonania.

Tym samym przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii  klas 0-3 -nagroda główna-Aleksander Pepłoński 1A,nagroda SU-Antoni Borkowski kl.3B, nagrody-Franciszek Tetkowski 1B Gabriela Sikorska 3A,wyróżnienia-Julia Kosik 1B, Kornelia Kuklak 3B Michał Długokęcki 1C Paulina Szczepańska 3A Aleksandra Cejmer 3B
 W klasach 4-8: nagroda główna za pracę przestrzenną: Paulina Pawłowska 5,nagroda SU-Lena Sadowska 4,wyróżnienie-Jakub Kowalski 5.W kategorii plakat: nagroda główna - Bartosz Burzyński 6,wyróżnienia- Jakub Wachnik 4,Mateusz Wdowiński 4.  

Gratulujemy pomysłowości i dziękujemy za zaangażowanie!