Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

,,MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”


W dniu 29.01.2020 r. odbył się V finał konkursu plastycznego ,, Mój przyjaciel miś”.

Intencją przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, twórczości, kreatywności dzieci oraz integracja i współpraca z przedszkolami i szkołami z terenu Ciechanowa. Kolejna edycja konkursu, jak co roku, cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci. Na przełomie miesiąca grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. do organizatorów wpłynęła duża liczba prac. Z pośród nich wybrane zostały prace w kategoriach: 5-6 lat oraz 7-8 lat. W każdej kategorii nagrodzone były cztery osoby (I,II,III miejsce, a także Grand Prix) oraz 36 wyróżnień. Podczas finału zaprezentowano program słowno – muzyczno – taneczny dla zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej. Nadto SP TWP wyraziła pisemne podziękowanie nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu,, Mój przyjaciel miś”. Dziękujemy i zapraszamy za rok!