Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Pasowanie na zerówkowicza

W czwartek 17.10.2019 r. w Szkole Podstawowej TWP odbyło się pasowanie uczniów klas "0".

Tę podniosłą uroczystość rozpoczęli uczniowie klas drugich, nauczycieli i wszystkich witając uczniów, rodziców nauczycieli i przybyłych gości. Następnie nasi najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności podczas krótkiej części artystycznej. Nie zabrakło zagadek, wierszy i piosenek. Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze dzieci złożyły uroczyste ślubowanie a Dyrektor Szkoły Pani Tatiana Sęk za pomocą symbolicznego ołówka dokonała pasowania na zerówkowicza. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie klas "0" otrzymały dyplomy oraz liczne upominki. Po oficjalnej części dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Był to niezapomniany dzień, który z pewnością zostanie w pamięci wszystkich.