Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

,,Zakodujmy Przyszłość Szkoły”

„Zakodujmy przyszłość szkoły”

11 10 2019 r w Szkole Podstawowej TWP zajęcia dydaktyczne odbywały się metodą projektu. Realizowano projekt- ” Zakodujmy przyszłość naszej szkoły” Jest to ulubiona przez uczniów metoda pracy wyzwalająca aktywność, a przede wszystkim kreatywność i twórcze myślenie.

Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zagadki logiczne, zapoznawali się z niedziesiątkowym systemem liczenia. Zajęcia były okazją do odczytywania obrazkowych symboli liczbowych Egipcjan. W ramach kształcenia integracji wszystkie ćwiczenia matematyczne rozwiązywano grupowo, najmłodsi układali domino matematyczne, wszyscy ćwiczyli tabliczkę mnożenia grając m.in. w sześcienne kostki.

Interesująco przebiegały też zajęcia metodą projektu z języków obcych. Uczniowie klas starszych rozkodowywali popularne w danym języku skróty, które egzystują w przestrzeni wirtualnej oraz służą do szybkiej komunikacji językowej w smsach. Uczniowie klas młodszych- 2 i 3 klas odczytywali i zapisywali zaszyfrowane symbolami  słowa, przyporządkowywali cechy osobom, stroje zawodowe i rekwizyty konkretnym zawodom, musieli też odgadnąć zakodowane w gestach treści. W ramach zajęć z j polskiego uczniowie rozkodowywali części mowy dobierali odpowiednie formy fleksyjne wyrazów , tworzyli związki frazeologiczne i objaśniali ich znaczenie.  Lekcje tego dnia były szczególnie ciekawe, wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 

,,Code Week z Uczymy Programować” odbył się  11.10.2019 r. w SP TWP pod hasłem ,,Zakodujmy Przyszłość Szkoły”. Był to dzień , w którym od rana uczniowie mieli okazję do zabawy w robotykę : z programowaniem i kodowaniem w roli głównej. Zajęcia były ciekawym świadczeniem w zakresie kreatywności oraz logicznego myślenia. Konstruowanie różnorodnych robotów, samolotów i pojazdów  z klocków lego, a następnie synchronizacja, programowanie i wprawianie w ruch... to były momenty fascynacji i zauroczenia światem najnowszej technologii. Zajęcia z robotyki to rozwój twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz zabawa, które pozwalają kodować i programować przyszłość szkoły.

-GALERIA

Jednym ze sposobów realizacji projektu,, Zakodujmy przyszłość szkoły” była nauka programowania dla najmłodszych- kodowanie. Postępująca cyfryzacja jest wizją jutra, dlatego już dziś staramy się przygotowywać do niej naszych uczniów. Tego dnia nasza szkoła zapewnila kodowanie miedzy innymi poprzez: gry planszowe, klocki, kubki, interaktywne maty, kolorowe karteczki lub zwykłe korki, kasztany, rzeczy z najbliższego otoczenia. Wszystko przemyślane i zaplanowane w taki sposób, żeby zabawa nimi rozbudzała myślenie twórcze, analityczne oraz logiczne, a także zmuszała do kreatywnego rozwiązywania problemów. Jednocześnie wiele materiałów, zwłaszcza tych dedykowanych dla najmłodszych dzieci, sprzyjało rozwijaniu kompetencji społecznych, a także zazębiało się z edukacją językową, matematyczną, artystyczną… a nawet uwzględniało rozwój motoryczny poprzez ciekawe propozycje zabaw ruchowych. Kodowanie i programowanie to także praca z komputerem i tworzenie własnych kodów. Uczniowie  poprzez kod wyrazali także swoje emocje i marzenia. Zainspirowani tworzyli własne kody i program. Byla to doskonała nauka połączona zabawą.