Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

BohaterOn

 

 Już po raz kolejny cała społeczność szkolna przystąpiła do pięknej i przepełnionej cennymi wartościami akcji BohaterON, która miała  na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Uczniowie dowiedzieli się, że powstanie warszawskie zapisało się w kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących tożsamość polską. Jest ono uosobieniem kluczowych wartości takich jak patriotyzm, wolność czy odwaga.  Powstańcy pełnią bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu pamięci o wydarzeniach z tamtych czasów. Ci ludzie zasłużyli na szacunek i wdzięczność.  

   Akcja BohaterON  jest wspaniałą okazją do przekazania im   podziękowań  w symboliczny sposób.   W celu upamiętnienia i uhonorowania  uczestników powstania nasi uczniowie  od najmłodszych do najstarszych wykonali własnoręcznie karty, laurki, pisali listy na kartkach i mailowe pełne ciepłych słów podziękowań i życzeń. Członkowie koło historycznego naszej szkoły oddali hołd pamięci przy tablicy upamiętniającej bohaterów walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim.

  Projekt ma charakter edukacyjny, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną, a  lekcja historii była bardzo pouczająca i pomogła przybliżyć społeczności szkolnej pojęcie ,,bohatera” w nieco innej odsłonie.

 

-GALERIA