Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Narodowe czytanie

 
Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie po raz kolejny przystąpiła do akcji NARODOWEGO CZYTANIA organizowanej przez Prezydenta RP od roku 2012.
Podczas tegorocznej odsłony Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele twórców  pozytywizmu.
Spośród ośmiu deklarowanych, nasza szkoła wybrała  " Dym." M Konopnickiej, "Dobra pani. E Orzeszkowej", "Katarynka"         B Prusa", Mój ojciec wstępuje do strażaków" B Schulca.
Wspólnym mianownikiem wybranych utworów jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi i refleksją nad człowiekiem i jego losem. Bohaterowie nowel to przykłady ludzi wrażliwych na krzywdę, szlachetnych i solidarnych.
Czytanie w naszej szkole rozpoczęli uczniowie Edukacji Wczesnoszkolnej już w przeddzień  06 września 2019 r.
Uczniowie zmierzyli się z czytaniem  fragmentów utworów M Konopnickiej, której twórczość jest szczególnie bliska najmłodszym.Do czytania włączyła się p dyrektor T Sęk oraz wychowawcy klas.
Akcja  Narodowego Czytania 2019  odbyła się 08 09 2019 r.w auli naszej szkoły. Licznie przybyli rodzice, uczniowie , nauczyciele i goście. P dyrektor T Sęk powitała wszystkich i rozpoczęła czytanie lektury " Katarynka" B Prusa.
Następnie fragmenty lektur czytali uczniowie, ich rodzice , nauczyciele. Szczególnym gościem był przedstawiciel Biblioteki Publicznej, która każdego dnia pracuje nad rozwojem czytelnictwa naszego społeczeństwa.
Ona również wcieliła się w rolę czytającej. Wspólne czytanie było impulsem do tego, by sięgać po książki często, gdyż one ubogacają naszą wiedzę o świecie i kształtują charakter.
P dyrektor T Sęk podziękowała wszystkim za udział w tej pięknej akcji.