Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny

 
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej TWP miała charakter bardzo uroczysty i podniosły. Licznie przybyli opiekunowie uczniów, absolwenci oraz uczniowie, którzy w naszej szkole zadeklarowali podjęcie dalszej edukacji.
Szczególnym gościem był  członek TWP, sympatyk Stowarzyszenia  który słowem i piosenką przybliżył uczniom wydarzenia 1 września 1939r. Gość naszej szkoły będąc małym chłopcem przeżył grozę wojny i okupacji.
Uroczystość rozpoczęła się  powitaniem rodziców, nauczycieli i  uczniów przez p dyrektor T Sęk. P dyrektor zwróciła uwagę na to, że dzień dzisiejszy jest nie tylko bardzo ważny dla uczniów i nauczycieli ze względu na rozpoczynający się nowy rok szkolny, ale również dlatego , że właśnie w tym roku obchodzimy 80 - rocznicę wybuchu II wojny światowej, która dla każdego Polaka jest ważnym wydarzeniem historycznym. Uczniowie  kl IV - VIII rozpoczynający naukę w naszej szkole złożyli uroczyste ślubowanie a klas 0-I przywitali się z pozostałymi wykrzykując swoje imiona i machając do innych. Było radośnie, wesoło i uroczyście.
Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami klas.