Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

„WAKACJI NADSZEDŁ CZAS- są zasłużone, niech będą wspaniałe”

Koniec roku szkolnego to dla wszystkich uczniów jeden z najbardziej wyczekiwanych dni.W Szkole Podstawowej TWP w Ciechanowie przebiegał on w sposób niekonwencjonalny. 

18 czerwca pożegnaliśmy absolwentów dwóch ostatnich klas gimnazjum oraz klasę VIII a 19 czerwca na czas wakacji rozstaliśmy się z  uczniami klas O-IV.

Absolwenci pożegnanie ze szkołą rozpoczęli "Polonezem" na placu przed szkołą, następnie  w auli odbyła się dalsza część uroczystości. Klasa III Gimnazjum oraz VIII SP TWP programem artystycznym pożegnała rok i szkolne mury a klasa III sp wierszykiem pożegnała się z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Występom uczniów towarzyszył Zespół Zgrany,  zegnali wakacyjnym repertuarem, który zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewu

Były okolicznościowe przemówienia, życzenia dla absolwentów, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody dla uczniów.  Pani dyr T Sęk w bardzo ciepłych słowach zwróciła się do uczniów, rodziców i absolwentów. Życzyła wszystkim dalszych sukcesów w nauce, powodzenia w życiu osobistym , a rodzicom wiele satysfakcji ze swoich dzieci.

Szczególnie wyróżniający się uczniowie uzyskali tytuł "PRYMUS INTER PARES" oraz "PRYMUS SP TWP".

Po części oficjalnej pani dyrektor wręczyła uczniom nagrody, a rodzicom listy gratulacyjne. Uczniowi z klas O – IV otrzymali  od Pani Dyrektor SP TWP oraz Pana Dyrektora TWP nagrody, książki i dyplomy za naukę i osiągnięcia. Następnie w salach wszyscy uczniowie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa i pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie podziękowali dyrekcji , nauczycielom i rodzicom za wspólny sukces, jaki osiągnęli w tej szkole.

 Były łzy wzruszenia, radość i niezapomniane szkolne wspomnienia.

Wszystkim uczniom i ich rodzicom gratulujemy sukcesów, życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji!

-GALERIA