Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Nagrody Prezydenta miasta Ciechanów- wręczone!

46 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów.

Rady pedagogiczne, które wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta.

Nagrody wręczano w ratuszu w przeddzień zakończenia roku szkolnego 18.06.2019r

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkoły TWP

Stanisław August Kowalski –TWP
    Piotr Kozłowski – TWP
Jakub Jeskie – TWP
                   Barbara Kolak – TWP                
                      Agnieszka Lech – TWP                       
                         Kinga Lipka– TWP                              
Agata Mysiakowska – TWP
Anna Nałęcz – TWP
Gabriela Nastaszyc – TWP        
Alicja Śmigowska – TWP

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Uczniom i ich Rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów!!! Jesteśmy z Was dumni!!!