Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi, jak co roku w naszej szkole, obchodziliśmy bardzo uroczyście. Przyświecał nam cel : kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb recyklingu i segregacji śmieci,  uświadomienie roli, jaką uczniowie mogą odegrać w swoim najbliższym środowisku.

Z tej okazji na uroczystym apelu uczniowie klas młodszych oraz członkowie koła ,,Świat ukryty w słowach" przygotowali inscenizację o tematyce ekologicznej pt. ,,Jaś i Małgosia", w której zachęcili wszystkich o dbanie o las i właściwe odżywianie. Uczniowie ,,Krasnale" przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek nie zawsze zwraca uwagę na ochronę przyrody i żyjące tam zwierzęta. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej i bardzo wymowna dekoracja odzwierciedlająca treść całego przedstawienia. Została ona zaprojektowana i wykonana przez p. J. Kokoszę.

                               Uczniowie klas starszych przygotowali interesującą prezentację multimedialną pt. „ Piękna nasza Polska cała ” prezentując zebranym najpiękniejsze i nienaruszone jeszcze przez cywilizację regiony naszego kraju, w których możemy odpoczywać i podziwiać piękno i bogactwo przyrody.

                               Proces kształtowania postaw proekologicznych jest w naszej szkole procesem ciągłym, a zauważalne efekty odziaływań przynoszą oczekiwane rezultaty i motywację do dalszego działania.