Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

BohaterON

    BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska i szkolna kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Realizując projekt, SP TWP opierała zajęcia na historiach Powstańców, filmach oraz prelekcjach, aby wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Uczniowie klas młodszych, jak i najstarszych wzajemnie przybliżali idee kampanii, wspólnie przygotowywali pocztówki , a także dzielili się wiedzą. Pięknie przybliżył i omówił młodszym uczniom historię Powstania Warszawskiego, uczeń klasy III Gimnazjum – Piotr Kozłowski.

  Podejmowane działania przez szkołę mają również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm, aby...PAMIĘTAĆ.

-GALERIA ZDJĘĆ