Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

SZKOŁA MARZEŃ :)

      W Szkole Podstawowej TWP 12 października 2018r zajęcia z uczniami przebiegały inaczej niż zwykle, odbywały się metodą projektu. Z inicjatywy Pani dyrektor Tatiany Sęk, która mając na uwadze wszechstronny i twórczy rozwój uczniów  zaproponowała dzień nauki pod hasłem:,,Szkoła Marzeń".

Uczniowie na wszystkich przedmiotach pod kierunkiem nauczycieli uczestniczyli w różnorodnych zajęciach. Odbywały się warsztaty kreatywności: manualne, artystyczne, komputerowe, gry i zabawy logiczne, innowacje językowe, a także sportowe.

Ciekawym pomysłem okazały się zajęcia rozwijające kreatywność twórczą w zakresie wysławiania się w piśmie: tworzenia pracy literackiej na temat: ,,Szkoła Marzeń", słów piosenek, przysłów itp. Wytwory pracy uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym i salach lekcyjnych. Najciekawsze prace literackie i teksty piosenek zostaną przedstawione na apelu szkolnym.

      Niekonwencjonalne formy i metody pracy nie tylko angażują wszystkich uczniów do pracy, ale uczą odpowiedzialności, rozbudzają twórczą wyobraźnię i kreatywność. Jest to doskonała nauka połączona ze wspaniałą zabawą.:)

- GALERIA ZDJĘĆ