ŚLUBOWANIE KLAS 0 i 1!

 


  Dnia 5 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas zerowych i pierwszych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prezes Oddziału TWP Pan Wiesław Mostowy, Dyrektor Oddziału TWP Pan Edward Łączyński oraz Dyrektor Szkoły - Pani Tatiana Sęk, wicedyrektorzy - Irena Borzęcka i Marzena Nowicka, wychowawcy, licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczniów. 

Na początku uroczystości został odśpiewany hymn państwowy i hymn Szkoły w obecności pocztu flagi narodowej. O oprawę muzyczną zadbał pan Molewski, a dzieci wzorowo popisały się śpiewem. Pani Dyrektor Tatiana Sęk powitała wszystkich uczestników uroczystości, a dalszą część uroczystości prowadzili przedstawiciele klasy II i III pod kierunkiem Pani Jolanty Jakowskiej. Zerówkowicze zaprezentowali program artystyczny, a pierwszoklasiści wraz z wróżkami wyruszyli do zaczarowanych krain, gdzie wierszem i piosenką odpowiadali na pytania zadawane przez wróżki i wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wszyscy zgodnie uznali, że zdali pierwszy egzamin i mogą zastać przyjęci do braci uczniowskiej. Nastąpił najważniejszy moment tej uroczystości i uczniowie złożyli uroczysty akt ślubowania, w którym obiecali między innymi być dobrymi uczniami, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom i być wspaniałymi
kolegami. Następnie Pani Dyrektor Tatiana Sęk dokonała aktu pasowania na uczniów. Na pamiątkę doniosłego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, który przygotowali rodzice uczniów biorących udział w tej uroczystości. 

Kochane Pierwszaki i Zerówkowicze !

Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce.

Powodzenia!:)

GALERIA ZDJĘĆ