Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Jesteśmy otwarci dla innych!!!

   Dnia 13 września 2018 r. o godz.11.00 w Auli Szkoły Podstawowej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół i placówek z terenu działania Delegatury w Ciechanowie.

Uroczystego wręczenia nauczycielom aktów nadania dokonali: Pan Jacek Zawiśliński Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie i Pani Jolanta Jasińska Zastępca Dyrektora Delegatury w Ciechanowie. Uroczystość uświetnił występ uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pana Dominika Molewskiego.