Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej!

  

           Tradycyjnie 1 września na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy Kwaterze Wojska Polskiego i Ofiar Terroru odbyły się obchody upamiętniające 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli sejmu, władz miejskich i powiatowych, organizacje związkowe i kombatanckie, ,organizacje młodzieżowe oraz licznie przybyłych na uroczystość przedstawicieli szkół, mieszkańców miasta i gości.

            Uroczystość rozpoczęto hymnem narodowym. Następnie głos zabrał p Prezydent Kosiński - wskazując na trudne drogi do wolnej Ojczyzny  i wiele ofiar walki o wolność 79 lat temu. Po wystąpieniu Prezydenta odprawiona została msza św. następnie odczytano apel poległych.

            Dalsza część uroczystości to składanie kwiatów przed Pomnikiem Ofiar II wojny światowej. Wśród delegacji składających kwiaty nie zabrakło przedstawicieli społeczności szkolnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ TWP Z OPIEKUNEM. Nasi uczniowie każdego roku uczestniczą w tej podniosłej, patriotycznej uroczystości, dając dowód kultywowania patriotycznych tradycji.