Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Edukacyjnie w Olsztynie

09 i 10 maja 2018r uczniowie szkoły TWP uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Olsztyna w ramach Projektu " Twórczość, wyobraźnia , pasja"- współfinansowanego przez U E.

 Wycieczka miała cel edukacyjny.Główny program wyjazdu obejmował:

  - seans w Planetarium "Kosmiczny ekspres",  podczas którego w części pierwszej obejrzeliśmy pokaz nieba nad Warmią, w części II  kosmiczny ekspres przeniósł nas przez naszą Galaktykę na planetę Ziemię. Ciekawość jej mieszkańców doprowadziła do wynalezienia teleskopu, dzięki któremu oglądamy obrazy gwiazd od ich narodzin aż do śmierci,

Seans był niezwykle ciekawy i wzbudził zainteresowanie uczniów.

   - Kolejnym punktem naszego pobytu w stolicy Warmii i Mazur był spacer po Starówce i oglądanie zabytków tej części miasta..

Spacer ulicami Starego Miasta zaczęliśmy od poznania legendy związanej z rzeką Łyną, która przepływa oprzez  miasto,  następnie przeszliśmy  przez Wysoką Bramę ,która jako jedyna ocalała od czasów średniowiecznych.

Za bramą znajduje się Dom Gazety Olsztyńskiej, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Olsztyna.

Po lewej stronie budynku podziwialiśmy pomnik św Jakuba- patrona Olsztyna.

 Kolejny punkt spaceru po Starówce to katedra. W jej wnętrzu podziwialiśmy zabytki z czasów średniowiecza, renesansu i gotyku.

Główne drzwi do katedry przedstawiają sceny z życia i działalności apostolskiej Jana Pawła II..

Niemałą atrakcją był spiżowy pomnik M Kopernika.

Spacerując i słuchając opowieści przewodnika o historii i zabyktach miasta , nie mogliśmy nadziwić się urokowi wiosennych drzew , kwiatów oraz malowniczych kamieniczek.

 Po takim rekonesansie czas na odpoczynek wykorzystaliśmy na lodach, piccy i napojach.

 Nie obyło się też bez zakupu pamiątek.

 Wycieczka była ciekawa,dostarczyła uczniom nowej wiedzy z historii, geografii , astronomii.