Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03 maja  2018r przedstawiciele społeczności szkolnej SP TWP uczestniczyli w uroczystości z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała miejsce pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie.

W obchodach uczestniczyły władze państwowe , parlamentarzyści, władze samorządowe, organizacje społeczne,, związkowe, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta. Uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem P.O.W  wiązanki kwiatów. Cieszy fakt, że w tej podniosłej patriotycznej uroczystości nie zabrakło naszych uczniów , którzy z dumą złożyli wiązankę biało - czerwonych goździków