Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

Relacja z udziału w warsztatach chemicznych w profesjonalnym laboratorium.

20 marca 2018 r. uczestniczyliśmy w warsztatach chemicznych w profesjonalnym laboratorium chemicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Wykonywaliśmy wiele doświadczeń, które były przypomnieniem  materiału szkolnego, ale nie tylko. Robiliśmy też trudniejsze, wykraczające poza materiał programowy, np. hydroliza kwasowa sacharozy, redukcja manganianu (VII) potasu w środowisku o odczynie kwasowym, zasadowym i obojętnym. Najbardziej chyba zapamiętamy jednak doświadczenia „Barwienie płomienia palnika gazowego przez sole sodu, potasu, wapnia i miedzi”.

Wykonanie tego eksperymentu polegało na nabraniu próbki odpowiedniej soli na pręcik metalowy i następnie umieszczeniu go w płomieniu palnika gazowego. Aby doświadczenie wyszło dobrze, drucik był wykonany z platyny ( metalu szlachetnego) i zaledwie kilkucentymetrowy cieniutki kawałek kosztował około 500 złotych. Do każdego wykonanego doświadczenia wypełnialiśmy kartę pracy zapisując w niej obserwacje, wnioski oraz przebieg odpowiedniej reakcji. Udział w tych zajęciach był dla nas okazją do powtórki materiału przed zbliżającym się wielkimi krokami egzaminem gimnazjalnym.

W zajęciach, które zorganizowane były dla nauczycieli chemii uczestniczyliśmy z inicjatywy
p. Teresy Stryjewskiej ( nauczycielki chemii w naszej szkole). Jako ciekawostkę warto podkreślić, że   w warsztatach tych brała udział mama naszego kolegi, która uczy chemii w jednej ze szkół, a spotkała się ze swoim synem w  okolicznościach „zawodowych”.

                                                                                                      Julia Tadrzak i Alicja Zadrożna  kl.IIIA