Razem na święta

Projekt szkolny - " RAZEM NA ŚWIĘTA"
Czas realizacji projektu: 01.12-20.12.2019r
Cel ogólny: Pielęgnowanie wieloletniej tradycji Świąt Bożego Narodzenia
Kultywowanie tradycji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej TWP w Ciechanowie rozpoczęło  się uroczystym przybyciem św Mikołaja 6 grudnia do całej społeczności szkolnej z koszem słodyczy , obdarzając nimi każdego - obecnego w tym dniu w szkole. Przybycie św. Mikołaja poprzedzone było wykonywaniem dekoracji w klimacie świątecznym w salach lekcyjnych, na korytarzach szkoły oraz na zewnątrz budynku. Redagowano życzenia świąteczne, a p Dyrektor zainicjowała Konkurs na Najładniejszy Wystrój Sali Lekcyjnej. W ramach  wspólnie podjętych działań w celu integracji społeczności szkolnej odbyło się Wspólne Spotkanie Wigilijne z Jasełkami dla uczniów, rodziców i nauczycieli , dzieleniem się opłatkiem i wspólnym kolędowaniem. 16 grudnia p dyrektor T Sęk przyjęła od Harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju p/h " Razem na Święta". W ramach współpracy ze środowiskiem przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli życzenia Świąteczne i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki p Prezydentowi Miasta Ciechanów K Kosińskiemu. W celu poszerzenia wiedzy o obchodach i tradycjach bożonarodzeniowych wiele klas uczestniczyło w warsztatach, podczas których wykonywali ozdoby świąteczne, a w klasach nauczania zintegrowanego uczniowie próbowali swoich sił w " piernikowych cudach". Ponadto, jak zwyczaj i tradycja każe, uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na potrzeby innych udzielając się w akcjach charytatywnych:

Akcja Szlachetna Paczka

Paczka dla Polaków na Kresach

zbiórka żywności dla Fundacji " Odzyskać radość"

AKCJA PAKA dla Psiaka

Jarmark Bożonarodzeniowy dla mieszkańców miasta

Nie obojętna była też nasza społeczność na udział w akcji " Pomóżmy Filipkowi"(były to już 3 Rodzinne Mikołajki), podczas których uczniowie naszej szkoły sprzedawali ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez uczniów oraz zbierali fundusze w ramach powyższej akcji.Wprowadzając w klimat Świąt uczniowie przez kolejne 3 dni zrezygnowali z używania w szkole telefonów komórkowych, przeznaczając czas wony na rozmowy, gry ,odpoczynek , słuchanie i śpiewanie kolęd oraz czytanie ulubionych książek.

Miesiąc grudzień przebiegał w szkole pod hasłem " RAZEM NA ŚWIĘTA".

Potrafiliśmy spotkać się w godzinach popołudniowych, nawet wieczornych, by wspólnie kolędować, przybliżyć historię świąt, wykonywać ozdoby świąteczne. 

Wycieczki organizowane przez nauczycieli sprzyjały też zapoznaniu się z klimatem i magią Świąt w innym miejscu, niż nasze miasto. Na wybranych zajęciach edukacyjnych z przedmiotów, zajęciach dodatkowych i zajęciach w świetlicy promowane były zwyczaje świąteczne, przybliżano wiedzę na temat świąt oraz integrowano uczniów poprzez zabawy mikołajkowe, projektowanie na lekcjach informatyki ,zabawy i gry słowne rozwijające myślenie i kreatywność. Urozmaicano zajęcia świetlicowe poprzez wskazywanie na doniosłość  i wagę Bożego Narodzenia. 

Zwieńczeniem przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia był koncert piosenek i kolęd w j angielskim i polskim podczas wspólnego spotkania z uczniami w ostatnim dniu przed feriami. P dyrektor T Sęk podziękowała wszystkim  nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom, którzy zaangażowali się czynnie w realizację projektu. Złożyła wszystkim  życzenia szczęśliwych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w NOWYM 2020 r