Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie

19/20

- Wykaz do pobrania

Wykaz podręczników 2019/20 - Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie

Klasa I

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 

    1.Gra w kolory (klasy 1-3)

Gra w kolory. Podręcznik. Klasa I. Część 1, 2, 3, 4

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o,

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

833/1/2017

 1. New English Adventure (klasy I-III)

New English Adventure. Podręcznik. Poziom 1

Poziom zaawansowania/wariant podstawy programowej- I.1

Poziom ESOKJ- A1

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

 Pearson Central Europe Sp. z o.o

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, dr Łukasz Salski, dr Jolanta Fiszbak

819/1/2017

 1. Religia. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Red.A. Krasiński

PIW

Pl-11-01/10PL-1/11 z 16.07.2012r nr dopuszczenia 676/12

 

Klasa II

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 

 

 1. Gra w kolory(klasy 1-3)

Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2. Część 1, 2, 3, 4

Katarzyna Grodzka, Anna Parzęcka, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

833/2/2018

 1. New English Adventure ( klasy I-III)

New English Adventure 2

Via Lambert, Anne Worall, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o

Poziom zaawansowania/wariant podstawy programowej- I.1

Poziom ESOKJ- A1

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, dr Łukasz Salski, dr Jolanta Fiszbak 

819/2/2018

 1. Religia. Kochamy Pana Jezusa

Red.A. Krasiński

PIW

 PL-12-01/10-PL-3/13 z 21.06.2013r nr dopuszczenia 554/13

Klasa III

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 1. Gra w kolory ( klasy 1-3)

Gra w kolory. Podręcznik Klasa 3. Część 1,2,3,4. Gra w kolory. Podręcznik. Matematyka. Klasa 3. Część 1,2

Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

833/3/2019

 1. New English Adventure ( klasy I- III)

New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3

Tessa Lochowski, Anne Worrall, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Poziom zaawansowania/wariant podstawy programowej- I.1

Poziom ESOKJ- A1

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, dr Łukasz Salski, dr Jolanta Fiszbak 

819/3/2019

 

3  Religia. Przyjmujemy Pana Jezusa

Red. A. Krasiński

PIW

 PL-13-01/10-PL-2/14 z 17.06.2014r nr dopuszczenia 297/14

 

Klasa IV

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

1.Wczoraj i dziś (klasy 4-8)

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Jerzy Bracisiewicz, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Izabela Kraśnicka-Wilk 

877/1/2017

 1. Lubię to! (klasy 4-8)

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Tomasz Huk, dr Jacek Stańdo, dr Krzysztof Kaszewski 

847/1/2017

 1. NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr hab. Danuta Krzyżyk

907/1/2017

 1. Matematyka z plusem (klasy 4-8)

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. K

dr Monika Fabijańczyk, dr Witold Pająk, dr Joanna Dobkowska 

780/1/2017

 

 1. Do dzieła! (klasy 4-7)

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Beata Lewińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, dr hab. Katarzyna Kłosińska 

903/1/2017

 

 1. Tajemnice przyrody.

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o

mgr Zofia Szmidt, dr Lena Tkaczyk, dr Katarzyna Kozłowska 

863/2017

 

 1. English Class

English Class A1

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

dr Małgorzata Szulc-Kurpaska, dr Aleksandra Więckowska, mgr Rafał Janus 

840/1/2017

 

 1. Lekcja muzyki(klasy 4-7)

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

dr hab. Maciej Kołodziejski, dr Paweł A. Trzos, dr hab. Danuta Krzyżyk

852/1/2017

 

 1. Jak to działa?

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Stanisław Kopeć, dr inż. Mieczysław Rudnicki, dr Grzegorz Ptaszek 

295/1/2017

 

 1. Religia. Wierzę w Boga Ojca

red. A. Krasiński

PIW

PL- 21-01/15-PL-1/15, nr dopuszczenia 196/15

 

Klasa V

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 

 1. Puls życia (klasy 5-8)

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Eleonora Bobrzyńska, dr Błażej Rychlik, dr hab. Anna Cegieła 

844/1/2018

 

 1. Planeta Nowa (klasy 5-8) 

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era Spółka z o.o

dr Monika Panfil, dr Marek Walczak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

906/1/2018


 1. Wczoraj i dziś (klasy 4-8) 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

mgr Jerzy Bracisiewicz, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Izabela Kraśnicka-Wilk

 

877/2/2018

 1. English Class

English Class A1+

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Poziom zaawansowania/ wariant podstawy programowej II.1

Poziom ESOKJ A1+

dr Małgorzata Szulc-Kurpaska, dr Aleksandra Więckowska, mgr Rafał Janus 

840/2/2018

 1. Matematyka z plusem (klasy 4-8) 

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. K

dr Monika Fabijańczyk, dr Witold Pająk, dr Joanna Dobkowska 

780/2/2018

 1. Do dzieła! (klasy 4-7)

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o

dr Beata Lewińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, dr hab. Katarzyna Kłosińska

903/2/2018

 1. Jak to działa?

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Stanisław Kopeć, mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Grzegorz Ptaszek 

295/2/2018

 

 1. NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr hab. Danuta Krzyżyk

907/2/2018

  

Klasa VI

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 

 1. Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowsk

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Jerzy Bracisiewicz, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Izabela Kraśnicka-Wilk 


877/3/2019 

 

2.Matematyka z plusem ( klasy 4-8)

 

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

 dr Monika Fabijańczyk, dr Witold Pająk, dr Joanna Dobkowska

780/3/2019

 

 1. Do dzieła!

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o

dr Beata Lewińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, dr hab. Katarzyna Kłosińska

903/3/2019

 

4.Puls życia( klasy 5-8)

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o

dr Eleonora Bobrzyńska, dr Błażej Rychlik, dr hab. Anna Cegieła 

844/2/2019

 

 1. NOWE Słowa na start! 

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr hab. Danuta Krzyżyk

907/3/2019

 

 

 1. English Class

English Class A2

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Poziom zaawansowania/ wariant podstawy programowej II.1

Poziom ESOKJ A2

dr Małgorzata Szulc-Kurpaska, dr Aleksandra Więckowska, mgr Teresa Zawisza-Chlebowska

840/3/2019

6.Planeta Nowa( klasy 5-8)

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Monika Panfil, dr Marek Walczak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

906/2/2019

 1. Jak to działa ?

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Stanisław Kopeć, mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Grzegorz Ptaszek 

295/3/2019

 1. Religia. Wierzę w Kościół

red. W. Janiga

Gaudium

 AZ-23-01/10-LU-2/14

Klasa VII

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 

 1. Chemia Nowej Ery (klasy 7-8)

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Małgorzata Czaja, prof. zw. dr hab. Tadeusz Krygowski, mgr Małgorzata Brudzyńska

785/1/2017

 

 

 1. Puls życia (klasy 5-8)

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Eleonora Bobrzyńska, dr Błażej Rychlik, dr hab. Anna Cegieła

844/4/2017

 1. To jest fizyka (klasy 7-8)

To jest fizyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Teresa Kutajczyk, prof. dr hab. Bronisław Słowiński, dr hab. Piotr Zbróg

818/1/2017

 1. Planeta Nowa (klasy 5-8)

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowe

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Monika Panfil, dr Marek Walczak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

906/3/2017

 1. Wczoraj i dziś (klasy 4-8)

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era Spółka z o.o.

prof. dr hab. Urszula Augustyniak, prof. dr hab. Andrzej Szwarc, dr hab. Piotr Zbróg

877/4/2017

 1. Matematyka z plusem (klasy 4-8)

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

dr Maciej Bryński, dr Michał Krych, dr Krzysztof Koc

780/4/2017

 1. Do dzieła! (klasy 4-7)

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era Spółka z o.o

dr Beata Lewińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, dr hab. Katarzyna Kłosińska

903/4/2017

 

 1. NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z o.o

dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr hab. Danuta Krzyżyk

907/4/2017

 1. All clear

All Clear. Klasa 7

Poziom ESOKJ- A2+

Poziom zaawansowania/wariant podstawy programowej- II.1

 Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

Macmillan Polska Sp. z o.o.

dr Anna Czura, mgr Paweł Madej, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

848/1/2017

 

 1. Gente Joven Edicion revisada

Gente Joven 1 Edición revisada

Poziom ESOKJ- A1

Poziom zaawansowania/wariant podstawy programowej- II.2

Encina Alonso Arija, Matilde Martínez Sallés, Neus Sans Baulenas

Wydawnictwo "LektorKlett" I

dr Renata Majewska, dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, dr Marzena Kryszczuk

870/2/2017

 

 1. Religia

Jezus uczy i zbawia

red. Z. Marek

WAM

AZ-31-01/10-KR-2/12 ,nr imprimatur 1626/2012

852/4/2017

 

Klasa VIII

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Numer ewidencyjny w wykazie

 

 1. Puls życia (klasy 5-8)

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Eleonora Bobrzyńska, dr Błażej Rychlik, dr hab. Anna Cegieła 

844/3/2018

 1. Chemia Nowej Ery (klasy 7-8)

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Małgorzata Czaja, prof. zw. dr hab. Tadeusz Krygowski, prof. dr hab. Bogdan Zeler 

785/2/2018

 1. To jest fizyka (klasy 7-8)

To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

mgr Teresa Kutajczyk, prof. dr hab. Bronisław Słowiński, dr hab. Piotr Zbróg 

 

 1. Planeta Nowa (klasy 5-8)

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Monika Panfil, dr Marek Walczak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

906/4/2018

 1. Wczoraj i dziś (klasy 4-8)

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era Spółka z o.o

dr Jan Chańko, prof. dr hab. Andrzej Szwarc, dr hab. Piotr Zbróg

877/5/2018

6.Lubię to! (klasy 4-8)

 1. Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

dr Tomasz Huk, dr Jacek Stańdo, dr Krzysztof Kaszewski 

Nowa Era Spółka z o.o.

847/5/2018

 

 1. All clear

All Clear. Klasa 8

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

Macmillan Polska Sp. z o.o.

dr Anna Czura, mgr Paweł Madej, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

848/2/2018

 1. Gente Joven Edicion revisada

Gente Joven 2 Edicion revisada

Encina Alonso Arija, Matilde Martinez Salles, Neus Sans Baulenas

Wydawnictwo "LektorKlett"

dr Renata Majewska, dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, dr Marzena Kryszczuk

870/1/2018

 1. Meina Deutschtour

Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era Spółka z o.o.

dr hab. Artur Dariusz Kubacki, dr Grażyna Zenderowska-Korpus, mgr Rafał Janus 

838/2/2018

 1. NOWE Słowa na start!

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z o.o.

dr Krzysztof Koc, mgr Michał Ratajczak, dr hab. Danuta Krzyżyk 

907/5/2018

 1. Matematyka z plusem (klasy 4-8)

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. K

dr Maciej Bryński, dr Michał Krych, dr Krzysztof Koc 

780/5/2018

 1. Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o

prof. dr hab. Roman Bäcker, prof. dr hab. Jacek Piotrowski, dr Katarzyna Kozłowska 

874/2017

 1. Religia

Jezus uczy i zbawia

red. Z. Marek i A. Walulik,WAM

AZ-32-01/10-KR-12/13 ,nr imprimatur 674/2013, 852/4/2017

Oddział przedszkolny

 

Tytuł serii

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie

 

 1. Plac zabaw( sześciolatek)

Sześciolatek- roczne przygotowanie przedszkolne- Box

Anna Jadzikowska- Guzy, Ewa Janus

WSiP

 1. Religia- Kocham dobrego Boga

 

Sześciolatki ( klasa 0)

red. E. Osewska, J. Stala

 Jedność, Kielce

AZ-03-04/3-1

 

3.Język angielski- English Play Box. Playbook”

 

English Play Box

Rebecca Adlard

Nowa Era

 

Uczniowie klas 1-8 otrzymują podręczniki i materiały ćwiczeniowe bezpłatnie w szkole na początku roku szkolnego w ramach dotacji oświatowej, z wyjątkiem następujących przedmiotów:

Religia

Drugi język obcy nowożytny w klasach 4-6

Zestaw podręczników do oddziału przedszkolnego kupują rodzice